Sedan 1892 arbetar LAUFEN med fina hantverkstraditioner:

Det visionära arbetet med keramik kräver kunskap om materialet, ett experimentellt förhållningssätt och förmågan att omsätta idéerna till industriella processer. LAUFEN bearbetar det känsliga materialet med största precision och passion och lägger största vikt vid varje detalj för att uppnå bästa schweiziska kvalitet.

Intelligentare, större, effektivare och mer framåtblickande: LAUFEN har alltid haft högre ambitioner. Detta inkluderar resurssparande hantering och intelligent återvinning redan under produktionsprocessen samt produkter som minskar mängden vatten som används för spolning.

Varje toalett och varje bidé genomgår ett vakuumtest och kontrolleras för vattentäthet.
En noggrann visuell kontroll efter varje produktionssteg garanterar att endast perfekta delar bearbetas vidare i produktionsprocessen. Medarbetarna bekräftar med sin personliga stämpel att varje arbetsstycke är i perfekt skick efter varje produktionstillfälle. 
Slutkontrollen hos LAUFEN garanterar det som företaget står för: tillförlitlighet, precision och funktion i alla möjliga färger och former.